Thursday, April 1, 2021

EWELINA DUCHNIK

 


EWELINA DUCHNIK

 

If You Have Ever

 

If you have ever cried over a seashell

which crashed under your feet

on random Monday

or over a branch

which will never come into leaves

since the wind broke it off the tree

or over grains of sand

stolen away off the seashore

by the grabby claws of waves

and if you have ever sighed for tomorrow

which will perhaps happen one day –

it means you are a poet.

 

JEŚLI KIEDYŚ

 

Jeśli kiedyś przyszło ci do głowy

zapłakać nad muszlą, która

pękła ci pod stopą

w przypadkowy poniedziałek

lub nad gałęzią, która

nigdy nie wyda na świat liści,

bo ją wiatr oderwał od drzewa

lub nad piaskiem wykradanym

z brzegu przez pazury chciwych fal,

jeśli przyszło ci westchnąć nad jutrem,

które może kiedyś się wydarzy –

to znak, że jesteś poetą.

 

 

The Butterfly Effect

 

If your breath on my soul hadn’t left the sign,

I would write no line…

 

EFEKT MOTYLA

Gdybyś duszy oddechem nie musnął jako pierwszy,

nie byłoby tych wierszy…

 

 

Up There

 

If I speak with the tongues of all men and of angels

I don’t understand what the stars try to tell me

yet it is all written in the stars

everlasting fame

for the pace explorers

who will discover

if up there every single thought

can freely move

between the galaxies

if up there our tomorrow

or no-tomorrow can happen

if up there the spaceland

can dry the eyes wet with tears

if up there our ways

can become the unity one day

and if UP THERE we can continue

our life DOWN HERE

 

 

TAM

 

I choćbym władała językami ludzi i aniołów,

nie pojmę, co mówią do mnie gwiazdy,

a to w nich zapisane jest wszystko.

Wieczną sławę

zdobędą badacze kosmosu,

którzy odkryją,

czy tam między mgławicami

swobodnie krąży

każdy podmuch myśli,

czy tam nasze jutro,

i nasze nie-jutro,

czy tam suchy ląd odnajdzie

wzrok zwilżony łzami,

czy tam nasze drogi

splotą się kiedyś w jedną,

I czy TAM,

jest dalszy ciąg naszego TU.

 

EWELINA DUCHNIK

 

EWELINA DUCHNIK was born in 1986, comes from Poland and lives in Radom. She graduated UMCS University in Lublin and The University of Finance and Management in Bialystok. Ewelina has a Master’s degree in Journalism and Social communication and also English Language. She is a member of literacy workshops organised in The Youth Center Association ARKA in her hometown. She writes poems and lyrics. She has been creating poetry from her early childhood. In 2020 she has published her first book „The Butterfly Efect”, which is the collection of traditional and modern poems. Ewelina published her poems in several anthologies of modern poetry as well. She mostly writes in polish language but she also takes a challenge of writing in English and doing Polish – English translation of poetry.

 

No comments :

Post a Comment