Tuesday, February 1, 2022

EWELINA DUCHNIK

 


EWELINA DUCHNIK

 

Tattoo

 

right in front of the world

I hide a tattoo on my neck

your lips left after a kiss

 

you don't have  worry

that anyone would recognize their shape

 

this tattoo can be seen only in my memory

 

Tattoo

 

przed oczami świata

chowam na szyi tatuaż

twoje usta odbite pocałunkiem

 

nie musisz się obawiać

że ktoś rozpozna ich kształt

 

ten tatuaż jest widoczny jedynie dla mojej pamięci

 

 

 

 

***

 

in people you always

seek

the bright side of power

 

the dark one

they will show you

anyway

 

***

 

w ludziach szukaj

zawsze

dobrej strony mocy

 

tę złą

niestety

pokażą Ci sami

 

***

 

stop applaud in front of mirror

self-love is but an illusion

weaker than

a bubble of soap

 

turn around not turn up your nose

better swallow your pride

you may deserve the wings

there’s a ray of hope


***

nie klaszcz w dłonie patrząc w lustro

samozachwyt to iluzja

trwalsza mniej niż

bańka z mydła

 

dojrzyj świat zza czubka nosa

spróbuj wznieść się

ponad pychę

może zasłużysz skrzydła

 

EWELINA DUCHNIK

 

EWELINA DUCHNIK comes from Poland, born in 1986. Ewelina has a Master’s degree in Journalism and Social communication and also English Language. She is a member of literary workshops organized in The Youth Center Association ARKA in her hometown. She writes poems and lyrics. In 2020 she published her first book „The Butterfly Effect”. Ewelina published her poems in several anthologies of modern poetry as well. She also took part in a few international publications of poetry (“Under the Azure Sky”, “May Love Heal the World” and “Beyond The Language”). She is a member of the group of poets of the monthly web journal Our Poetry Archive. Ewelina publishes her poems in Facebook: Ewelina Duchnik – wiersze północne.

 

EWELINA DUCHNIK pochodzi z Polski, urodziła się w 1986 roku. Jest magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz języka angielskiego. Uczestniczka warsztatów literackich przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ARKA w Radomiu. Pisze wiersze i teksty piosenek.  W 2020 roku debiutowała tomikiem poezji „Efekt Motyla”. Brała udział w licznych antologiach poezji współczesnej, w tym międzynarodowych. Tworzy w języku polskim i angielskim, ale zajmuje się także tłumaczeniem poezji na język angielski. Jej wiersze publikowane są na międzynarodowym literackim blogu Our Poetry Archive. Swoje wiersze udostępnia także na Facebooku: Ewelina Duchnik – wiersze północne.

 


No comments :

Post a Comment