Wednesday, March 1, 2023

ALINA ANNA KUBERSKA

 


There Is Such A Place

 

where thoughts filled with longing

after the lost love

locked at the bottom of the heart

like cut flowers

die slowly in pain

furrowing the face with sadness

 

the darkness of the solitude terrifies

because the old age germinated long ago

squeezing the dreams out

 

the pills don't help

they will not kill the fear

visible in the time mirror

 

leaving, she loses her breath

 

jest takie miejsce

 

gdzie myśli przepełnione tęsknotą

po utraconej  miłości

zamknięte  na dnie serca

jak ścięte kwiaty

umierają powoli w bólu

żłobiąc na twarzy smutek

 

ciemność samotności przeraża

bo starość już dawno zakiełkowała

wyciskając marzenia

 

tabletki nie pomagają

nie uśmiercą strachu

widocznego w lustrze czasu

 

 odchodząc traci oddech

 

She Packed

 

into a little bag a few slices of bread

when the hunger strikes on their journey

for the lost dreams

 

a cold wind often came in through the pockets full of holes

 

making her shudder

she was trying to tear the anguish away

smoothing the lines of fear

 

stumbling on a bumpy road

she had many a fall

 

she did not break down looking for the lost moments

every tear she changed into a pearl of hope

she believed in their power deeply

 

she cradled in her arms the dreams she had found

 

zapakowała

 

do woreczka kilka skibek chleba

gdy głód dopadnie w wędrówce

po zagubione marzenia

 

zimny wiatr często wpadał przez

dziurawe kieszenie

przyprawiając o dreszcz

próbowała oderwać cierpienie

wygładzając zmarszczki strachu

 

potykając się o wyboistą drogę

zaliczyła niejeden upadek

 

nie załamała się szukając chwil straconych

każdą łzę zamieniała w perłę nadziei

aż do bólu wierzyła w ich moc

 

odnalezione marzenia tuliła w ramionach

 

True Friends Never Have To Prove Themselves

 

You were a smile of the day

a sunshine on cloudy days

a pain relief patch

 

You were...

 

eyes filled with tears

yet the heart refuses to believe

that you left to the other side of the rainbow

 

you loved flowers

rhododendrons bloomed for you

in October

as if they knew

that you would see them in the garden for the last time

 

 

you wrote goodbye

for us

You know you are and will be in our thoughts

I am not saying goodbye

 

See you soon

 

Prawdziwi przyjaciele nigdy nie muszą  przekonywać że są nimi

 

Byłaś uśmiechem dnia

promykiem słońca w  dni

plastrem znieczulenia na ból

 

Byłaś...

 

łzy cisną się pod powieką

jednak serce nie chce uwierzyć

że odeszłaś na drugą stronę tęczy

 

kochałaś kwiaty

rododendrony zakwitły dla ciebie

w październiku

tak jakby wiedziały

że ostatni raz je zobaczysz

w ogrodzie

 

napisałaś pożegnanie

dla nas

Ty wiesz że jesteś i będziesz w naszych myślach 

nie mówię żegnaj

 

do zobaczenia

 

ALINA ANNA KUBERSKA

 

ALINA ANNA KUBERSKA comes from Aleksandrów Łódzki, but lives in Łódź for her entire adult life. She has published six volumes of poetry, two novels and short stories. Her poetry can be found, inter alia, in Anthologies, Almanacs, Quarterly Poetry ... Meetings with her poetry took place not only in Poland but also in London, Birmingham and Vilnius. For five years she was the owner of an international poetry portal. He is the vice president of the Association of Polish Authors in Warsaw and the Sochaczew literary evenings Atut. This year, she received the Diploma of the Minister of Culture for artistic achievements and many years of passion and commitment to promoting culture.

 

No comments :

Post a Comment