Tuesday, March 1, 2022

ALINA ANNA KUBERSKA

 


ALINA ANNA KUBERSKA

                         

An Encounter After Years

 

conversations about the meaning of life soul

love

suffering

as if those years were not there

the youth that was spring passed

summer full of adult struggle

there is autumn richer in experience

life still touches with dawn

sometimes it overwhelms with the sunset

but the yearning to live is stronger

 

(Friendship does not die, it is in us and will live till the end)

For Krysia

 

Spotkanie po latach

 

rozmowy o sensie życia

duszy

miłości

cierpieniu

tak jakby nie było tych lat

minęła młodość która była wiosną

lato pełne dorosłych zmagań

jest jesień bogatsza doświadczeniem

nadal życie rozczula świtem

czasami przygniata zachodem

ale pragnienie życia jest silniejsze

 

(Przyjaźń nie ginie, ona jest w nas i żyć będzie po kres)

Dla Krysi

 

There Is A Place

 

there is a place

where the thoughts full of longing

after lost love

locked at the bottom of the heart

like cut flowers

die slowly in pain

carving sadness on the face

 

the darkness of loneliness terrifies

because old age germinated a long time ago

squeezing the dreams

the pills don't help

they will not slay the fear

visible in the mirror of time

 

she loses her breath as she leaves

 

Jest takie miejsce

 

gdzie myśli przepełnione tęsknotą

po utraconej miłości

zamknięte na dnie serca

jak ścięte kwiaty

umierają powoli w bólu

żłobiąc na twarzy smutek

 

ciemność samotności przeraża

bo starość już dawno zakiełkowała

wyciskając marzenia

tabletki nie pomagają

nie uśmiercą strachu

widocznego w lustrze czasu

 

odchodząc traci oddech

 

She Dreamt Once

 

about beautiful love

no ups and downs

genuine with a tear of emotion

this dream comes back

when sadness seizes

brightens the recesses of the heart

then she charges the batteries

for another gray days

 

emotions and outbursts of passion

are already a memory

hidden deep at the bottom of the soul

now she is awaiting the days

when the night brings solace

and pain relief

 

kiedyś śniła

 

o miłości pięknej

bez wzlotów i upadków

szczerej ze łzą wzruszenia

ten sen wraca

gdy smutek dopada

rozjaśnia zakamarki serca

wtedy ładuje akumulatory

na kolejne szare dni

 

emocje i wybuchy namiętności

już są wspomnieniem

schowanym głęboko

na dnie duszy

teraz czeka tych dni

gdy noc przynosi ukojenie

i ulgę w bólu

 

ALINA ANNA KUBERSKA

 

ALINA ANNA KUBERSKA comes from Aleksandrów Łódzki, but lives in Łódź for her entire adult life. She has published six volumes of poetry, two novels and short stories. Her poetry can be found, inter alia, in Anthologies, Almanacs, Quarterly Poetry ... Meetings with her poetry took place not only in Poland but also in London, Birmingham and Vilnius. For five years she was the owner of an international poetry portal. He is the vice president of the Association of Polish Authors in Warsaw and the Sochaczew literary evenings Atut. This year, she received the Diploma of the Minister of Culture for artistic achievements and many years of passion and commitment to promoting culture.


No comments :

Post a Comment