Wednesday, January 1, 2020

ANNA MARIA MICKIEWICZ - IN POLISHANNA
MARIA MICKIEWICZ

Pamięci Wojciecha Bogaczyka
Zasypiają Bohaterowie

Niegdyś młode włosy sianem posypane
Marzenia o prawdziwym smaku cappuccino
By odlecieć z zawianych śniegiem pól...

Niegdyś
Zbudzeni zimowym uściskiem
Z lękiem
Świat na chwilę zatrzymali

Żarna czas ziarnem odmierzały

Pozostali zapomniani

Dziś są
LegendąO Tajemnicy Czasu

W samotności
niemego ogrodu
wiosenne przebiśniegi
budzą Sokratesa
ze snu o dialogu

Zawiera przymierze
z wiecznością

Zamyka się wieko
nikłościami pajęczyn
okute
Ono dotrzyma tajemnic
w pieśni kosa płochliwego
zaklętych
             
Sokrates zadzwonił nocą
Płakał

Londyn, wiosna 


Ballada O Penzance

Zwalisto
  grzywiasto
            trąbiący
Ocean hukiem wypomina

Blaskiem poszukuje rozbitków
Tristana i Izoldę
W szantach turkusowych fal

Grozi…
Skruszonym głazom
Kamiennym wieżom
Zdobytym fortecom
Portugalskim galeonom

A oni zdziwieni
W balladach spowici
Z wiekiem mosiężnym
Pieśnią drzemiąANNA MARIA MICKIEWICZ


ANNA MARIA MICKIEWICZ. poetka, eseistka współpracuje z redakcją londyńskiego Pamiętnika Literackiego, redaktor Contemporary Writers of Poland (USA). Współpracuje z redakcją kwartalnika artystycznego i naukowego Quo Vadis? (Polska). Założycielka portalu Fale Literackie/Literary Waves. Od lat mieszka i tworzy poza Polską - początkowo w Kalifornii, obecnie w Londynie. Publikuje w języku polskim i angielskim. Członkini Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (The Union of Polish Writers Abroad). Otrzymała tytuł Autorki Roku 2013. W latach osiemdziesiątych współzałożycielka i redaktorka niezależnego pisma studenckiego Wywrotowiec. Jej pierwszą publikacją książkową zawierającą wiersze napisane podczas stanu wojennego był tomik Dziewanna, wydany w niezależnej oficynie, Warszawa: Galeria Słowa, 1984. Tomik został poszerzony i wydany ponownie - Proscenium, Lublin: Norbertinum, 2010. W 2000 roku w wydawnictwie Norbertinum opublikowała książkę Okruchy z okrągłego stołu (Lublin: Norbertinum, 2000). W 2014 roku brytyjskie wydawnictwo Poetry Space opublikowało jej anglojęzyczny tomik London Manuscript. W 2017 roku wydała tomik polsko-bułgarski Lato w Seaford oraz wraz z Danutą Błaszak książki: Flying Between Words, On Life’s Path, Kosmos literatów i In Honour of the Artist w serii wydawniczej Contemporary Writers of Poland.W 2019 roku opublikowała książkę Londyńskie bagaże literackie i w USA tomik The Mystery of Time and other poems (Flutter Press). Artykuły, recenzje, krótkie opowiadania oraz wiersze jej autorstwa, drukowane były w wielu pismach ogólnopolskich i zagranicznych, m. in. w londyńskim Dzienniku Polskim, nowojorskim Nowym Dzienniku, Przeglądzie Polskim, miesięczniku literackim Akant, Poezji dzisiaj. Przez wiele lat pełniła funkcję członkini Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, obecnie jest członkinią Rady Opiniotwórczej ZPPnO. Rozpoczęła wraz z University College London, z udziałem międzynarodowych grup poetyckich, spotkania poetyckie w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO - Europejskie Dialogi Literackie. Tłumaczka współczesnej poezji na język polski. Ponadto wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach: Krzysztofa Muszkowskiego pt. Spod angielskiego parasola, Toruń 2006, w australijskim zbiorze opowiadań Moja emigracja. My migration, Buccan 2012 (Australia) i w tomiku Steve’a Rustona Burning a Paper Plate—Towards a New Art, erbacce-press publications Liverpool UK 2014. Recenzja jej autorstwa ukazała się w australijskiej antologii pt. Jeden dzień. Polska, jaką pamiętam, Wydawnictwo Favoryta 2014 (Australia). Współpracowała z wieloma organizacjami, m.in. z brytyjskim kanałem telewizyjnym Channel 4 i Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie. Członkini jury konkursów literackich. Wraz z brytyjskim tłumaczem literatury polskiej Noelem Clarke’iem brała udział w tworzeniu wystawy The Eagle and The Lion, którą można było zwiedzać podczas oficjalnej wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. Uhonorowana medalem Gloria Artis.No comments :

Post a Comment