Monday, June 1, 2020

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS

The New Beginning

After a pandemic
we will feed
new day-to-day reality
with the joy of life

Bright landscapes
will surround us
We will rebuild
our interiors

We will free our thoughts
from anxiety
they will pulsate
like water in pure
spring
Calm dreams will come

We will sit at the tables
smelling with bread
and love

In our eyes
there will shine
all suns
of the worldNowy początek

Po pandemii
karmić będziemy
nową codzienność
radością życia

Otoczą nas
jasne pejzaże
Odbudujemy
nasze wnętrza

Myśli uwolnimy
od niepokoju
pulsować będą
jak woda w czystym
zdroju
Nastaną spokojne sny

Usiądziemy przy stołach
pachnących chlebem
miłością

W naszych oczach
świecić będą
wszystkie słońca
świata 

At That Time

Everything’s gone sideways.
The invisible enemy came from China
with a crown on his head
dominated the world
and taking the toll

A fever flame in veins
blocks breath of the sick
Respirators work
helpless against the unknown

People in white glide
between the beds like shadows
coming to help
They give out hearts and pills of smile

The way to make hope
rise from the dead
with Jesus on EasterW tym czasie

Wszystko stanęło na głowie
Niewidzialny wróg przybył z Chin
z koroną na głowie
zapanował nad światem
zbiera żniwo

Chorym płomień gorączki
w żyłach tamuje oddech
Respiratory pracują
bezradne wobec nieznanego

Ludzie w bieli suną
między łóżkami jak cienie
śpieszą z pomocą
Rozdają serca i tabletki uśmiechu

Sposób aby na czas
Wielkanocy z Jezusem
Zmartwychwstała Nadzieja

Life During Pandemic

Dressed in patience
I tame silence
I rewind my own time
frame by frame

Wodecki* from the record
wants to watch
the world with me

A crossword puzzle is waiting
to be solved
The book attracts
with mystery

On the balcony a cat
is drinking the sun from a flowerpot
I envy sparrows
they cut cleanliness
of clouds
with their carefree flight

The house becomes cramped
I count steps from the room
to the kitchen

Dream brings
consolation
I can walk barefoot
on a meadow


*Zbigniew Wodecki (1950-2017) –
 a very popular Polish singer, musician and composer;
one of his most famous songs was titled
 “I want to watch the world with you”
Życie w czas pandemii

Ubrana w cierpliwość
oswajam ciszę
Własny czas przewijam
kadr po kadrze

Wodecki z płyty
chce oglądać
ze mną świat

Krzyżówka czeka
na rozwiązanie
Książka wabi
tajemnicą

Na balkonie kot
spija słońce z donicy
Zazdroszczę wróblom
beztroskim lotem
przecinają  czystość
obłoków

Dom staje się ciasny
Liczę kroki z pokoju
do kuchni

Sen przynosi
ukojenie
Mogę boso
chodzić po łąceKRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Mari Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów, Bibliotekach, a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.


No comments :

Post a Comment