Wednesday, November 1, 2023

KRYSTYNA GRYS

 


Dreams About Flights

 

I soar in them

over a narrow

street of light

I feel lightness

 

I can feel a breath

of space

I resurrect youth

with a magical flight

 

I was a bird

 

Awakened

I’m waiting

for regrowth

of wings

 

Sny o lotach

 

Szybuję w nich

nad wąską

uliczką światła

Odczuwam lekkość

 

Czuję oddech

przestrzeni

Magicznym lotem

wskrzeszam młodość

 

Byłam ptakiem

 

Zbudzona

czekam

na odrost

skrzydeł

To The Guardian Angel

 

The Lord has given you to me,

Guardian Angel,

And you are so transparent

that I never see you

You walk noiselessly

yet I feel your presence

 

You warn me

in a whisper

I do everything backwards

 

You carry wings

as I bear the burdens of years

 

I pray to you every day

to hold me up

with your wing

because falling hurts a lot

Give me your smile too

let it fill me with light

 

Do Anioła Stróża

 

Pan dał mi Ciebie

Aniele za Stróża

A Ty jesteś tak przeźroczysty

że nigdy Cię nie widzę

Chodzisz bezszelestnie

jednak czuję Twoją obecność

 

Ostrzegasz mnie

szeptem

robię wszystko na opak

 

Niesiesz skrzydła

jak ja brzemiona lat

 

Modlę się do Ciebie codziennie

abyś podtrzymywał mnie

swoim skrzydłem

bo upadki bardzo bolą

Daj mi też swój uśmiech

niech napełni mnie światłem

Dreams

 

I'm entering the abyssal

abyss of sleep

to fill myself up

with your presence

 

You've gone so far

that you can't find

the way in a streak

of my dreams

 

You are elusive

like a butterfly

in constant flight

 

I can't catch you

into the net of my desires

 

I'm lonely

even in a dream

 

Marzenia senne

 

Wchodzę w przepastną

otchłań snu

by napełnić się

twoją obecnością

 

Odszedłeś tak daleko

że nie możesz odnaleźć

drogi w smugę

moich snów

 

Jesteś nieuchwytny

jak motyl

w nieustannym locie

 

Nie mogę cię złapać

w siatkę moich pragnień

 

Jestem samotna

nawet we śnie

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment