Monday, February 1, 2021

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS

 

Run Of Life

 

Eloquently smile from tombstones

the faces of these

who figured out the mystery

of invisible dawn

 

And we are constantly on the run

 

Laden down

with achievements of civilization

with a chipped conscience

we want to escape eternity

 

And yet

each day

brings us closer

to meet

infinity

 

 

Życiowy bieg

 

Wymownie uśmiechają się

twarze z nagrobków tych

co zgłębili tajemnicę

niewidzialnych świtów

 

A my w ciągłym biegu

 

Objuczeni

zdobyczami cywilizacji

z wyszczerbionym sumieniem

chcemy umknąć wieczności

 

A przecież

każdy dzień

przybliża nas

do poznania

nieskończoności

 

 

Life

 

Flows in pursuit

of wind

Mirages of surfaces

attract with ephemeral

promise

Leaves of dreams

hooked

on paper boats

of illusions

snatches the stream

which continually

flows

through us

into nothingness

 

 

Życie

 

Płynie w pogoni

za wiatrem

Miraże powierzchni

wabią ulotną

obietnicą

Liście marzeń

zaczepione

o papierowe łódki

złudzeń

porywa nurt

który przez nas

nieustannie

przepływa

w nicość

 

 

Autumn

 

Showers the crowns of trees

with gold dust

 

Penetrates the gaps in branches

slides on

rusting litter

 

Migrating birds

peck from the leaves

dreams of long journeys

 

Jagged path

lies down under feet

 

My fall time

came simply

like a good friend

 

Brought sweet taste

of blackberries and elderberry

for fever

 

The shadow of future days

rubbed like a cat

against the legs

 

 

Jesień

 

Obsypuje korony drzew

złotym pyłem

 

Przenika szpary konarów

ślizga się po

rdzewiejącej ściółce

 

Wędrowne ptaki

wydziobują z liści

sny o dalekich podróżach

 

Postrzępiona ścieżka

płoży się pod stopami

 

Mój jesienny czas

przyszedł zwyczajnie

jak dobry przyjaciel

 

Przyniósł słodki smak

jeżyn i czarny bez

na zbicie gorączki

 

Cień przyszłych dni

otarł się po kociemu

o nogi

 

KRYSTYNA GRYS 

Krystyna Grys: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

Krystyna Grys: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limerykóworaz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach iprzetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .

 

No comments :

Post a Comment