Friday, January 1, 2021

ELIZA SEGIET

 

ELIZA SEGIET

 

Saddle-Cloth

 

Yesterday I was in Lodz with my friends

- today I know

that only in dreams I can meet them.

Yesterday I dreamed of factories

- today I know

that they sew German uniforms.

 

Yesterday I drove a cab

- today I know

I must be stronger

than the horse that pulled it.

 

Yesterday I slept

in starched bedding

- today

my wooden cot is covered with saddle-cloth.

 

Yesterday was a phantasm

- today

only the belief

that in people

will remain something of a Human.

 

 

Derka

 

Wczoraj byłem w Łodzi u przyjaciół

- dzisiaj wiem,

że tylko we śnie można ich spotkać.

Wczoraj śniłem o fabrykach,

- dzisiaj wiem,

że tam szyją niemieckie mundury.

 

Wczoraj jechałem dorożką

- dzisiaj wiem,

że muszę być silniejszy

od konia, który ją ciągnął.

 

 

Wczoraj spałem

w wykrochmalonej pościeli

- dzisiaj

moja prycza jest przykryta derką.

 

 

Wczoraj to była mara,

- dzisiaj

już tylko wiara,

że w ludziach

pozostanie coś z Człowieka.

 

 

Perfect

 

Too pale for the rays,

perfect for a shot,

roamed through the canals

German-sensitive,

marked by war

Jewish children.

 

 

They prayed:

Ange lof God My guardian dear

To Whom His love Commits me here.

 

 

They whispered to him.

They knew

that no one else would hear

the words pleading for survival.

 

Mama and dada

drove off by train,

for work, they said.

 

When will they return, our Angel? They asked.

 

The answer was silence,

interrupted by shots from rifles.

 

 

Idealni

 

Zbyt blade na promienie,

idealne do strzału,

błądziły kanałami

niemieckoczułe,

naznaczone wojną

żydowskie dzieci.

 

 

Modliły się:

AnieleBożyStróżumój

tyzawszeprzymniestój.

 

 

Szeptały do niego.

Wiedziały,

że nikt inny już nie usłyszy

błagalnych słów o przetrwanie.

 

Mame i tate

odjechali pociągiem,

powiedzieli, że do pracy.

 

Kiedy wrócą, nasz Aniele? Pytały.

 

Odpowiedzią była cisza,

przerywana wystrzałami z karabinów.

 

 

Vortex

 

Drawn into the vortex of hatred,

we try to understand

why the world is changing.

 

 

Every day,

some war takes away someone's tomorrow.

 

In the morning he said:

 

Whoever we are,

it is good to be able

to be a joy for others.

We will not live again.

We will try

to exist despite their will.

 

In the evening he stopped talking,

they silenced him!

 

 

Wir

 

Wciągnięci w wir nienawiści

próbujemy zrozumieć,

dlaczego świat tak się zmienia.

 

Każdego dnia,

jakaś wojna komuś zabiera jutro.

 

Rano powiedział:

 

Kimkolwiek jesteśmy,

dobrze jest móc

być radością dla innych.

Życia nie powtórzymy.

Będziemy próbować

istnieć mimo ich woli.

 

 

Wieczorem przestał mówić,

uciszyli go!

 

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

 

ELIZA SEGIET 

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. She is a member of The Association of Polish Writers and The World Nations Writers Union. The laureate of The International Annual Publication of 2017 for the poem Questions, and for the Sea of Mist in Spillwords Press in 2018. For her volume of Magnetic People she won a literary award of a Golden Rose named after Jaroslaw Zielinski (Poland 2019 r.). Her poem The Sea of Mists was chosen as one of the best amidst the hundred best poems of 2018 by International Poetry Press Publication Canada. In The 2019 Poet's Yearbook, as the author of Sea of Mists, she was awarded with the prestigious Elite Writer’s Status Award as one of the best poets of 2019. She was awarded World Poetic Star Award by World Nations Writers Union – the world’s largest Writers’ Union from Kazakhstan. In September 2019 she was 1st Place Laureate (Foreign Poetry category) – in Contest Quando È la Vita ad Invitare for poem Be Yourself (Italy). Her poem Order from volume Unpaired was selected as one of the 100 best poems of 2019 in International Poetry Press Publications (Canada). In November 2019 she is a nominee for Pushcart Prize. In December 2019 she is a nominee for iWoman Global Awards 2020. Laureate Naji Naaman Literary Prizes 2020. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Canada, Chile, India, Kenya, Kosovo, Mauritius, Nepal, Nigeria, North Macedonia, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan, USA, United Kingdom, Venezuela, Zambia).


No comments :

Post a Comment