Friday, December 1, 2023

KRYSTYNA GRYS

 Daydreams

 

I enter the precipitous

abyss of sleep

to be filled with

your presence

 

You have gone so far away

that you can't find

your way into the streak

of my dreams

 

Elusive

like a butterfly

In perpetual flight

 

I can't catch you

in the net of my desires

 

I am lonely

even in my sleep

 

Marzenia senne

 

Wchodzę w przepastną

otchłań snu

by napełnić się

twoją obecnością

 

Odszedłeś tak daleko

że nie możesz odnaleźć

drogi w smugę

moich marzeń

 

Nieuchwytny

jak motyl

w nieustannym locie

 

nie mogę cię złapać

w siatkę moich pragnień

 

jestem samotna

nawet we śnie

 

At The Mercy

 

Old age caught up with her

pinned to the ground

At the mercy of the maw

sense lets go of her hands

 

In a lonely room

The husk of a rosary seed

Waiting for the assignment of words

 

The misers string their lips

Copper eyes hide

In the corners

 

And yet

With a generous hand

Distributed love

 

Na łasce

 

Dopadła ją starość

przygięła do ziemi

Zdana na pstrą łaskę

sens wypuszcza z rąk

 

W samotnej izbie

łuska ziarna różańca

Czeka na przydział słowa

 

Skąpcy sznurują usta

Miedziaki oczu chowają

po kątach

 

A przecież

szczodrą ręką

rozdawała miłość

 

Visit

 

Swallow of loneliness

You knocked on my door

 

Come in we will play

Two strings on one note

The melody of silence will rock us

Will fill the room with memories

 

My friend

wrap me up

cold sneaks into your heart

 

 

Wizyta

 

Jaskółko samotności

zastukałaś do mych drzwi

 

Wejdź zagramy

dwie struny na jedną nutę

Melodia ciszy zakołysze nami

wypełni pokój wspomnieniami

 

Moja przyjaciółko

otul mnie

zimno zakrada się do serca

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment