Saturday, October 1, 2016

IRSA RUÇI

IRSA RUÇI
SOUL’S ABSENCE

Today silence is broken by your absence
And every new line is metaphor of yesterday
That you composed in that quietness of sight,
Where even the Gods are afraid to interfere,
Because Gods of love
Are made from the heart
Before they escape in the sky…

Today the world is a new meaning
Demolished like once Babylonia, built again in remains
Weltered with the breath that you kissed me
That is why, I am no more timid to be the child
While learns to love
Every sill, when the spirit is enlightened in eternity.

Poets don’t speak with words
Oh, that is a wrong judgement
Poets use words as stormy shade
When they have no longer nothing to confess.

While I have given to love poems
Not written yet…

Today I decided to make a poem out of the silent absence that you left.
©
Irsa Ruçi   
(TRANSLATED BY SILVA DACI)
*

Mungesa e shpirtit

Sot heshtja thyhet prej mungesës tënde 
dhe çdo varg i ri është metafora e së djeshmes
që kompozove n’ at’ qetësi shikimesh
 
ku edhe perënditë frikohen të ndërhyjnë,
se zotat e dashurisë
 
lindin prej zemrës
 
para se t’ arratisen në qiell…
Sot bota është një kuptim i ri 
shkërmoqur si dikur Babilonia, ngritur sërish mbi rrënoja,
pështjellë me frymën që më puthe ti;
ndaj, s’kam më drojë të jem fëmija
ndërsa mëson të dojë
çdo prag drite, kur shpirtin ia ndriçon
 
në përjetësi…
Poetët nuk flasin me fjalë, 
ah, ky është një paragjykim i gabuar,
poetët i kanë fjalët strehë rrebeshesh
kur s’kanë ç’ rrëfejnë më.
Ndërsa dashurisë i kam dhuruar poezinë 
që ende s’e kam shkruar...
Sot zgjodha të poetizoj heshtjen e mungesës që lë ti...
© Irsa Ruçi

UNCONSCIOUS DIALOGUE WITH MY CONSCIOUS


A: What’s envy beyond daily-life rhetoric
B: Why you ask?
A: Because I saw hungry people who gave me despicable looks
C: Envy happens unconsciously or does it touch upon conscious?
A: Maybe it sickens the soul
B: Don’t ask!
A: In their looks I can see all their envy for everything they miss
C: People were born to die unsaturated
A: I hate the empty hearts
B: Tell me about it!
A: How can a being steal to the time their self
C:…theirself who stole time ago
B: Ask me about these fools
A: Whole in the bed of loneliness
C: And poison their self till complete loss
A: But how can look the others in the eye
When their eyes are blind by selfishness
B: Uselessly you ask
C: What about happiness? In what roads we lost this words?
C: Happiness is not only a fairytale
B: No one cares about the essence
C: Ideas are formed in dead content
A: Mythical irony till absurd
C: Since the time the truth was betrayed
B: Ask your consciousness if it can hear
A: They stole my dreams from me when they lost in vain
C: Oh, death! We can’t even wake up from our sleep
A: We were born in a vice century
C: Oh, how unlucky we are…
A: What all has to do with one-another?
C: Maybe our mind can’t see in darkness
A:…and turn off in logic
C: Anyway, I am afraid anytime I speak with pathos, without tears
A: ‘Cause tears are the spirit’s voice
C: And deaf souls are locked eternally in oblivion…
©
 Irsa Ruçi  
 (TRANSLATED BY SILVA DACI)
**

Dialog i pandërgjegjshëm me ndërgjegjen
A: Ç' është lakmia përtej retorikës së përditshmërisë? 
B: Pse më pyet?
 
A: Pashë njerëz të uritur që më hidhnin vështrime neveritëse
C: Zilia ndodh në mënyrë të pavullnetshme, apo prek ndërgjegjen?
 
A: Ndoshta sëmur shpirtin
B: Mos më pyet!
 
A: Në shikime ua shquaj zilinë për gjithçka u mungon
C: Njeriu ka lindur për të vdekur i pangopur
A: Sa i urrej zemrat bosh
B: Eh, mua më pyet?!
A: Si mundet një qenie t'i vjedhë kohës veten...
C: ... veten që vodhi kohë më parë
B: Pyetmëni mua për këta të marrë
A: Që dergjen në shtratin e vetmisë
C: Dhe veten e helmojnë gjer në përhumbje
A: Po si mundet t'i shohin të tjerët në sy
kur sytë e tyre janë verbuar në egoizëm
B: Kot sa pyet
C: Interesi nuk ka sedër, ka veç qëllim
A: Po lumturia? Në ç' udhëkryqe e humbën këtë fjalë?
 
C: Lumturia është thjesht një përrallë
B: Tashmë nuk pyet kush për esencën
C: Idetë formësohen me përmbajtje të vdekur
A: Ironi mitike gjer në absurd
C: Qysh prej kohës kur u tradhtua e vërteta
B: Pa pyete pak ndërgjegjen nëse të dëgjon...
A: Ma vodhën ëndrrat kur morën kot
C: Oh, mort! As prej gjumi nuk zgjohemi dot!
 
A: Kemi lindur në këtë shekull të mbrapshtë
C: Ah, sa të pafat...
B: Pyeten sytë nëse shohin nëpër natë...?
A: Ç' lidhje kanë të gjitha bashkë?
 
C: Ndoshta mendjet në errësirë nuk shquajnë dritë
A: ... dhe fiken në logjikë
C: Gjithsesi, kam frikë sa herë flas me patos,
por pa lot
A: Se lotët janë zëri i shpirtit
C: Dhe shpirtrat memecë kyçen përjetë në harresë!
© Irsa Ruçi

DRESSED WITH DREAMS

Today I choose to live like kids, dressed with spring
Hidden in the sunny bay in a bunch of dreams
Beyond the peaceful heavenly eyes,
Nature breath in the spirit
Like the blossom flowers of May.

Seasons are the longings for times who migrate
The warm lands of the hearts
While the freedom it the first turn to fly:
The future is napping in paths which don’t return,
The past in entreaty!

But the children know only this day, their eternal
Happiness is splintered in seconds
While words echo in angels’ melody
That’s why today I want to be innocent… in dreams!
©
Irsa Ruçi   
(TRANSLATED BY SILVA DACI)
***
Veshur me ëndrra...

Sot zgjodha të jetoj si fëmijët, veshur me pranverë
fshehur në gjirin e dielltë të një tufe ëndrrash
përtej syve t' paqtë qiellor, natyra frymon në shpirt
posi lulet e porsaçelura të majit...

Stinët janë malli për kohët që migrojnë
viseve të ngrohta të zemrës
ndërsa liria është dallëndyshja e parë në fluturim:
 
e ardhmja dremit udhëve pa kthim, e shkuara në përgjërim!

Por fëmijët njohin veç të sotmen, përjetësia e tyre mban çastin në zgjim
lumturinë e zgjedhojnë me sekonda
kurse fjalët jehojnë mbi melodi engjëjsh
ndaj dhe unë sot dëshiroj të jetoj pafajshmërisht... me ëndrra!
©
IRSA RUÇI
IRSA RUÇI is an Albanian Writer, Speechwriter and Lecturer. She was born in Tirana (Albania), in 1990. Her books of poetry include Trokas mbi ajër (poems and essays), 2008 and Pështjellim (poetry), 2010. Only for 2016, her works has appeared, in more than 70 print and online national and international magazines and anthologies. Among many awards, she has received the first prize in poetry, in competition "Anthology 2007", as the best poet in Albania.


No comments :

Post a Comment