Saturday, October 1, 2016

MIECZYSŁAW A. ŁYP

MIECZYSŁAW
A. ŁYP

DREAM OF RADOMSKO

I return to the abundance of flowery cherries
Into a not fully conscious
Secret of beauty
The whirlwind of white and air
In huge green bays

The landscape with road
With scented crowns
Of swaying whispering linden
Of the Rożewicz town
Is my dearest image
And until today
The most important truth

To this fresco painted by me
With white parish church
With the monastery
Sunken in maroon silence
With ripe cherry and mature linden flowers
I add every night
White sails from Golden Horn
And white doves from blue Bosporus*
Sen o Radomsku
Powracam w nadmiar kwitnących wiśni
W nieuświadomioną do końca
Tajemnicę piękna
Wiru bieli i powietrza
W ogromnych zatokach zieleni

Ten pejzaż z dorgą z pachnącymi koronami
Rozkołysanych rozszeptanych lip
Z tego miasta Różewiczów
Jest moim najdroższym obrazem
I do dziś stanowi
Najważniejszą prawdę

Do tego malowanego preze mnie fresku
Z bielejącym kościołem Fary
Z klasztorem
Zatopionym w kasztanowej ciszy
Z bujnymi kwiatami wiśni
I dojrzałymi kwiatami lip
Co noc dodaję
Białe żagle ze Złotego Rogu
I białe synogarlice znad błękitnego Bosforu
SUNRISE

inspired by a painting of Jerzy Nowosielski

An orange ball of sun
From Nowosielski painting
On a monochromatic warm background
With burning scarlet frames
Rolls slowly
And slowly opens dawn over Heraclea

The light will soon swallow the sea
But here
It spreads
To small individual landscapes where
The edges of far horizons
connect
repeating abyss of sky and land

and so written
in Master’s voice
from saint icons saint apostles
silver churches and blues
I keep looking
A heavenly apple tree a sunny vineyard
And orange grove**
Wschód słońca
interpretacja obrazu J. Nowosielskiego

Pomarańczowa kula
z obrazu Nowosielskiego
na monochromatycznym ciepłym tle
z płonącymi szkarłatem obramowaniami
toczy się wolno
i wolno otwiera świt nad Heraklionem

Ten brzask tak jaśniejący
Za chwilę pochłonie morze
- tymczasem tu
rozprzestrzenia się on
na maleńkie pojedyńcze pejzaże
gdzie brzegi
dalekich szarych horyzontów
łączą
powtarzającą się oddal nieba i ziemi

I tak zapisany
W tej glosie Mistrza
Od świętych ikon świętych apostołów
Srebrzystych erkiewek i błękitów
Znów szukam
Rajskiej jabłoni słonecznej winnicy
I pomarzańczowego gaju
READING AN ICON

I enter the blue
Via broad trees of the olive grove
And the columns of temples
Hanging by murmuring sea
On white cliffs

My whisper
And my words
Are led by the dawn
Under the crown of skies

And skies
Like in a Nowosielski painting
Are all blue
As soft as an angel’s prayer
And nimbs of saint Cyril and saint Claus

I keep seeing
The beauty the light
The saturation
Of life and death
Of betrayal and sin
Forgiveness and penance
With holy colour of hope
With holy colour of our names
In world’s vast abyss

***
Czytanie ikony
W błękit wchodzę
przez rozłożyste drzewa gaju oliwnego
i kolumny świątyń
wiszących u szumiącego morza
na białych skarpach

Mój szept
I moje słowa
Świt wyprowadza
Pod koronę niebios

A niebiosa
Jak u Nowsielskiego
- całe w błękitach
Łagodnych jak modlitwy aniołów
I nimby Świętego Cyryla i Świętego Mikołaja

Ciągle widzę
To piękno to światło
To nasycenie
Życia i śmierci
Zdrady i grzechu
Przebaczenia i pokuty
Świętą barwą nadziei
Świętą barwą naszych imion
W przepastnych otchłaniach świata

MIECZYSŁAW A. ŁYP


MIECZYSŁAW ARKAD IUSZ ŁYP  A poet, literary critic, editor, photographer. Born in 1947 in Radomsko. He is a graduate of the WSP Rzeszów and Postgraduate Military Psychology Academy in Warsaw. During the studies he was a member of the editorial group “Prometej” and a juror of the National Poetry Market for the Prometheus Laur. He was also the organizer of the first One Poem Tournament for the prize of Philology Department Dean and Open Doors Action for secondary school students in Rzeszów. He has been interested in the literature of war and occupation.

In 1990 he founded Rzeszów Military Painting Gallery at Military Psychological Centre. The gallery popularised culture and art of Podkarpacie among soldiers, recruits, personnel and army’s civil staff. Since 1993 he is the publisher of annual Landscapes (Krajobrazy) and since 2000 the editorial series “The Poets of Carpathian region”. He also supervised publishing two booklets of Artists of Carpathian Region (2000, 2004). Since the year 2003 he has been the academic teacher of “Polonus Centre” at Resovian University.

He published monograph Literary Youth of Rzeszow 1945–1990 (Rzeszów 1990). He is also the author of poetry On the paths of memory (Rzeszów 2005), Ars longa, vita brevis. (Rzeszów 2008), Genius loci. (Rzeszów 2009), In the land of golden music. Impressions from Futoma. (Rzeszów 2010), Orbis pictus. (Rzeszów 2010). Panta rhei. (Rzeszów 2012), Stained Glass from Futoma. (Rzeszów 2012), Christmas Eve Poems (Rzeszów 2012), Fare lights of  Radomsko (Rzeszów 2013), Collected Poems (Rzeszów 2013), Enchanted in linden (Rzeszów 2013).

He is a member of Polish Writers Association in Rzeszów (1993), co–founder of Rzeszow’s Friends Association (1987), the president of the artistic association “In Wislok’s Valley”(1998), and a member of the Photoclub Authors Association in Warsaw (1997). He is also an artist photographer. He is a double laureate of the “Golden Pen” award (1992, 2010), Resovian Governor Award (1992, 1995), and the City of Rzeszow Award (1995). In June 2012 he was awarded the Podkarpackie Voivodeship Board Award for the lifetime achievement in the arts as well as protection and promotion of culture.

Twice he was awarded the third prize of Agan Poetry for “A wreath of acanthus” (2010, 2011), Bydgoszcz (2012) Grand Prix. In the ninth edition of the International Poetry Competition “Dream about Carpathia 2012” he got a special award of authors environment and the local authorities of Municipality and Town Piwniczna–Zdroj. He won many awards and distinctions in Warsaw, Barcin, Leszno, Skamielna Czarna, Nowy Sącz, Piwniczna Zdrój.

Mieczysław A. Łyp is also the inspirer and organiser of the song poetry concerts based on the poetry of Carpathian region artists.

Photographic achievements of Mieczysław. A. Łyp are of no less importance. As a member of Photoclub Association in Warsaw he is a titled photographic artist. He has more than 51 individual exhibitions in his output and several national presentations in collective exhibitions (Warszawa, Kraków, Gliwice, Rzeszów, Łańcut). He has published three photographic catalogues.

Year 2011 is the time of presentation photographs from the journey to Turkey. 2012-2013 is the period of cooperation with Jacek Kaszyński, a photographer from Radomsko, author of works published in “Far Lights of Radomsko”. It is also a period of his own photographs preparation for the poetry booklet about Radomsko and work on photographs for “the Collected Poems”. In 2012-2013 also most of the photographs connected with Marek Twardy from Futoma works were created. He is the President of Rzeszow Branch of Polish Writer’s Union since 2015.

No comments :

Post a Comment