Saturday, October 1, 2016

MAŁGORZATA KRUPIŃSKA-NOWICKA


MAŁGORZATA KRUPIŃSKA-NOWICKA

BILING

Men are ruthless
they plant their seed
in women's bodies

Women are greedy
they grow the crop
only within themselves

people are arrogant
they procreate
in their own image and likeness

only children are innocent
they do not have any other choice


*
biling
mężczyźni są bezwzględni
zostawiają swoje ziarno
w ciałach kobiet

kobiety są zachłanne
hodują plony tylko
w sobie

ludzie są zarozumiali
płodzą
na obraz i podobieństwo

tylko dzieci niewinne
nie mają wyboru

***the world
does not need
our approval

the world
does not need
our existence

the world
can perfectly do
without us

it thrives
when we are gone

This is us
who needs the world
to live


***

świat
nie potrzebuje
naszej akceptacji

świat
nie potrzebuje
naszego istnienia

świat
doskonale obywa się
bez nas

prosperuje
bez zarzutu
gdy nas zabraknie

to my
potrzebujemy świata
by żyć


***I was looking for you
and you were so close
[our paths crossed in time]
I needed You
and you came to me
[you were late but not too much]
You breathed your thoughts into me
[would I tell your and mine thoughts apart]
my words, Your thoughts
we can finally debate
Goodness knows
what I will dream about
what will emerge from this
and what will not
will it be rooted in memory
or forgotten
forever***
szukałam Cię
a byłeś przecież tak blisko
[przecinały się nasze ścieżki w czasie]
potrzebowałam  Cię
a Ty przyszedłeś do mnie
[spóźniony ale nie za bardzo]
tchnąłeś we mnie swoje myśli
[czy odróżnię je od swoich]
teraz
moje słowa Twoje myśli
możemy wreszcie podebatować
Bóg  jeden wie
co mi się przyśni
co z tego wyjdzie
a co nie
czy wryje się w pamięć
czy zostanie zapomniane
na zawsze
***BUTTERFLIES*

we will earn a good day today
fire under the kettles
vapours around
the lucky ones are cooking they treasures

big hazel eyes
smile into the camera
diminutive hands keep working
skilfully separating parts of
gadgets functioning just a while ago

she's ten, wearing a colourful dress
she dreams of becoming a teacher

she has not gone to school today

why are you crying miss?


* Ekphrasis to Electronic Dumpsite reportage of Agnieszka Cegielska  (TVP Meteo) and Jakub Porada (TVN 24) from the series: S.O.S. to the World broadcasted on 4 December 2014.


Motyle*
dziś dobry dzień zarobimy
pod kotłami ogień
opary wokół
szczęściarze gotują swe skarby

duże czekoladowe oczy
uśmiechają się do kamery
drobne dłonie nie przestają pracować
umiejętnie oddzielają części
niedawno sprawnych gadżetów

ma dziesięć lat kolorową sukienkę
marzy by zostać nauczycielką

dziś nie poszła do szkoły

dlaczego pani płacze
* Ekfraza do reportażu Elektroniczne  śmietnisko Agnieszki Cegielskiej (TVP Meteo) i Jakuba Porady (TVN 24) z cyklu: S.O.S. dla świata wyemitowanego 4 grudnia 2014 r.Małgorzata Krupińska-Nowicka
POLSKA


MAŁGORZATA KRUPIŃSKA-NOWICKA: She has been born in Masuria - the Land of a Thousand Lakes - the most beautiful region of Poland, but she has been living in beloved Warsaw for over 20 years. She is passionate about her work in a school library, stepping far out of the box. She organizes meetings with inspiring people and numerous meet-the-author sessions for children. She is a talent scout for children interested in literature, art and other domains. She assists them with their development, obtaining artistic grants for them.  She is Sundaram instrumental band's manager. She is fascinated with exceptional music of ViNATi Marius Zolkevka, who is the leader of Sundaram  and KHA. Working with children and their literary successes have encouraged her to try her hand at literary competitions. One can find her writings on some literary websites, in quarterlies, almanacs and anthologies.

Urodziła się na Mazurach – Krainie 1000 Jezior - najpiękniejszej krainie w Polsce, ale od ponad 20 lat  mieszka w nie mniej ukochanej Warszawie. Pracuje z pasją w szkolnej bibliotece, wychodząc daleko poza utarte schematy. Organizuje dzieciom spotkania z ciekawymi ludźmi i liczne spotkania autorskie.  Wyławia talenty literackie, plastyczne i inne wśród swoich podopiecznych. Pomaga im w ich rozwijaniu, załatwiając stypendia artystyczne. Pełni też funkcję managera zespołu instrumentalnego Sundaram. Jest zafascynowana wyjątkową muzyką ViNATi Marius Zolkevka, który jest liderem Sundaram i KHA. Praca z dziećmi i ich sukcesy literackie skłoniły ją do spróbowania swoich sił na konkursach literackich. Jej teksty można znaleźć na niektórych portalach literackich, kwartalnikach, almanachach i antologiach.1 comment :