Saturday, October 1, 2016

KRYSTYANA GRYS

KRYSTYANA GRYS

EMPTY NIGHTS

In my arms I hug
empty nights
It is hard
to bear them

The cold satellite
looks at me
indifferently
with a faded eye

Not knowing that
my love still festers
like a sore
*  *  *


Puste noce

W ramionach tulę
puste noce
Trudno je
udźwignąć

Zimny satelita
patrzy na mnie
obojętnie
spłowiałym okiem

Nie wie, że moja
miłość jeszcze się jątrzy
jak rana
MARY MAGDALENE

I met
the Master in white
and my sin
felt ashamed

I washed the Lord's feet
with my tears
And wiped
with the flames of my hair

He said:
- She's paranoid
And ordered to lock
in a mental hospital
*  *  *


Maria Magdalena

Napotkałam
Mistrza w bieli
i zawstydził się
mój grzech

Obmyłam łzami
stopy Pana
Otarłam
płomieniami włosów

On rzekł:
- Paranoiczka
Kazał zamknąć
na oddziale
psychiatrycznym
ONE NIGHT BUTTERFLY

This evening
the candles are fading
from the tenderness

Sticky from honey words
I'm draining the goblet
flavoured with sorrow

In the morning I lost
the ability to fly
*  *  *


Motyl jednej nocy

W ten wieczór
świece więdną
z czułości

Lepka od miodnych słów
przechylam czarę
zaprawioną
goryczą

Rankiem straciłam
zdolność lotu

KRYSTYANA GRYS


No comments :

Post a Comment