Saturday, October 1, 2016

AGATA LINEK

AGATA LINEK
“(…) it (…) is a horrible destruction of our politics (…)
undermines everything, spreads mistrust to state institutions (…)
It is a war against democracy.”
Tadeusz Mazowiecki

1990
to Tadeusz Mazowiecki
25 years
even fewer than that
lights of freedom got covered with dust
an error in our home software occurred

the first swath of grass smelled red
the umbilical cord should be cut
they thought they would flexible like a plasticine
but not everyone in the sandpit wanted to get rid of the red
some two guys wanted to make holes in hope
slowly, one by one
they tacked on someone else’s sins
they ferreted in clouds looking for the storm
they imposed guilt on values
they soiled authorities with mud

they forgot
Furies never cry
*
„(…) to (…) jest straszliwym niszczeniem naszej polityki (…)
podważa się wszystko, sieje się nieufność wobec instytucji (…).
To jest walka z systemem demokratycznym.”
Tadeusz Mazowiecki

1990
Tadeuszowi Mazowieckiemu
25 lat
nawet tyle nie trzeba było
zakurzyły się światełka wolności
w oprogramowaniu domu wyskoczył błąd

pachniały czerwienią pierwsze pokosy traw
trzeba było odciąć pępowinę
myśleli że jak plastelina będą się lepić
ale nie wszyscy w piaskownicy chcieli pozbyć się czerwieni
dwaj tacy chcieli podziurawić nadzieję
powoli oczko za oczkiem
doklejali cudze grzechy
szperali w obłokach szukając burzy
naznaczyli winą wartości
umazali błotem autorytety

zapomnieli
Erynie nigdy nie płaczą
“It’s worth being honest, although it does not always pay.
It pays to be dishonest, but it’s not worth being.”
Władysław Bartoszewski

MODERN AXIOLOGY
to Władysław Bartoszewski
honour has devalued
decency loses its score
justice constantly weakens
the truth has reached the lowest level in history
empathy still below malice
good so bad that no words can express it
and nothing can be bought for estimable standing

homo aequalis computator
impoverished master of conversion
ignorant of the category
priceless
**

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.”
Władysław Bartoszewski

Aksjologia współczesna
Władysławowi Bartoszewskiemu
honor się zdewaluował
przyzwoitość traci kolejne punkty
sprawiedliwość cały czas spada
prawda uzyskała najniższy poziom w historii
empatia znów gorzej od złośliwości
dobro tak źle że nie da się opisać
a za autorytet nie kupisz już nic

homo aequalis computator
ubogi mistrz przeliczeń
nie-znający kategorii
bezcenny
“Polish patriotism does not mean speaking
about patriotism, but it means serving the country.”
Władysław Bartoszewski

180 DEGREES
I remember
from the old tales
under the cross, together, in silence
many things were forbidden to be spoken of
they stood arm in arm, growing quietly
I am just like you
a man wearing a cassock thundered from the pulpit
his voice contained strength and support
my situation, just like yours, is bad, but we will change it for better

I observe
in blue Poland
under the cross in a hotchpotch and tumult
now everything can be shouted out
they push and shove to be louder and higher
we are better than them
a man wearing a cassock announced from the pulpit
“Barabbas! Let Barabbas free!”
those who want, they are doing well, but we will change it by force

***
„Patriotyzm polski nie polega na mówieniu
o patriotyzmie, tylko na służbie.”
Władysław Bartoszewski

O 180 stopni
pamiętam
z opowieści
pod krzyżem razem w ciszy
o wielu rzeczach nie można było mówić
stali ramię przy ramieniu i rośli w milczeniu
jestem taki sam jak ty
człowiek w sutannie grzmiał z ambony
była w tym siła i wsparcie
u mnie, jak u ciebie źle, ale zmienimy to na lepsze

obserwuję
w niebieskiej Polsce
pod krzyżem w zbieraninie i w zgiełku
o wszystkim można już krzyczeć
przepychają się ramię przez ramię kto wyżej i głośniej
jesteśmy lepsi niż oni
człowiek w sutannie grzmiał z ambony
„Barabasza! Barabasza, uwolnij!”
dobrze jest tym, co chcą, ale zmienimy to siłą
AGATA LINEK
POLISH, LANGUAGE: POLISH, PLACE OF LIVING: POLAND

AGATA LINEK : Comes from Stalowa Wola (Poland). A poet, prose writer, animator of culture, editor of volumes, reviewer of poetry, drama critic, copywriter. Temporarily, an academic teacher of literature at the University of the Third Age. A holder of four degrees at the Jagiellonian University, where she is currently writing her PhD. An originator and administrator of the site “Culture in Stalowa Wola and Surroundings”. A member of the Literary Group „Phoenix”, the Literary Association “Witryna” (where she is a secretary), the Polish Authors Association and the Rzeszów Association of Polish Writers. She has won numerous national and international poetry and prose competitions. She made her debut in 2002 in national bi-weekly Victor in the literary column “Poems’ Time” edited by Ludwik Janion. She published in local and nationwide press (recently in Głos Tyczyna, Lamelli, Pro Arte), poetic anthologies (recently in PAA international occasional anthology “You Love for Nothing” and “Wild Garden”), on emultipoetry.eu portal and beyond the Polish borders in the United States of America, Ukraine, Slovakia, and Australia. Her poems were translated into Slovak, English, and Russian. They were also presented by Beata Zarembianka in the programme “Word” of Polish Radio Rzeszów. In 2010 and 2015 she was nominated to the Award of Stalowa Wola County Head Official in the category Animator of Culture for her activity in the sphere of culture and popularization of her home town in Cracow. She published four poetry collections: “Are You an Elf?” (2006, the Award of Rzeszów Association of Polish Writers for Podkarpackie Province Debut), “Laugh of a Night Butterfly” (2010), “Singing of a Dolphin” (2012, nominated to “Gałązka Sosny” Stalowa Wola City Literary Award) and “Whisper of Puma” (2015, Polish and English versions, “Gałązka Sosny” Award, nominated to J. Zieliński “Złota Róża” Award and to K.I. Gałczyński “Orfeusz” Poetic Award).

No comments :

Post a Comment